SIERPIEŃ 2021 - PODSUMOWANIE

W sierpniu 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła  1225 interwencji:

-                     696 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                     221 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-                     266 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                     42 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 20 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –  154 , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –    17 ;
 4. nieporządek                                      -     34 ; 
 5. niszczenie zieleni -     33 ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 206 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 258 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 108 ; w tym:
 9. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 20 ;
 10. Sprawcy przestępstw – 6 ;
 11. Zagrożenie zdrowia i życia – 155 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 12. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 106 ;
 13. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 7 ;
 14. Asysta/Potwierdzenie danych – 13 ;
 15. Awarie – 49 ;
 16. Handel - 14 ;
 17. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 45 ;
 18. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 76 ;
 19. Inne – 10 ;

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.