ROZPOCZYNAMY ROK SZKOLNY 2021/2022. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO...

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022, Straż Miejska w Radomiu składa wszystkim Nauczycielom i  Pracownikom życzenia, aby ten rok szkolny przyniósł tylko naukę stacjonarną. Życzymy Wam wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy i zdobywanej wiedzy, aby był rokiem samych sukcesów oraz licznych spełnionych marzeń i zrealizowanych planów.

Uczniom życzymy, aby każdy dzień wzbogacał Was w wiedzę i nowe doświadczenia, abyście odnaleźli wielu nowych przyjaciół i spotkali wielu życzliwych ludzi, aby spełniły się wasze marzenia o szkole.

Najmłodszym życzymy, aby pobyt w przedszkolu był niekończącą się, ciekawą i radosną przygodą, by był to czas bezpiecznej i  beztroskiej zabawy. Wam Drodzy Rodzice życzymy, abyście dumnie patrzyli na swoje pociechy i wytrwale, pomimo wielu obowiązków, znajdowali czas na wspieranie ich talentów i zainteresowań.

Jesteśmy przekonani, że w tym roku szkolnym będziemy spotykać się w Waszych szkołach na pogadankach i prelekcjach mających na celu zapoznanie uczniów z tematyką bezpieczeństwa.

Z najmłodszymi przeprowadzimy niesamowicie ciekawe pogadanki o tematyce „zasady bezpiecznego poruszania się po drogach” oraz „kontakt z osobą obcą” i „kontakt z agresywnym zwierzęciem”.

Nasi funkcjonariusze będą uczyli dzieci jak zachować się w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą, obcą oraz co należy zrobić i jak zachować się w przypadku napotkania agresywnego zwierzęcia.

Naszą wiedzę postaramy się przekazać nie tylko werbalnie. Również w bezpośredniej zabawie chcemy nauczyć dzieci jak należy się zachować i jakie ułożenie ciała przyjąć w bezpośrednim kontakcie z agresywnym zwierzęciem.

Wiemy, że cykl naszych pogadanek zdecydowanie poprawi świadomość wszystkich naszych milusińskich jak ustrzec się niebezpieczeństw związanych z uczestniczeniem w codziennym, bezpiecznym poruszaniu się po chodniku, ulicy, przechodzeniu przez jezdnię, jak rozpoznać zagrożenia, do kogo należy zwrócić się o pomoc.

Do dzieci starszych i młodzieży skierujemy prelekcje dotyczące „Cyberprzemocy” i „Odpowiedzialność prawna na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”.

Miejmy nadzieję, że w tym roku szkolnym obostrzenia nie przeszkodzą i w ramach szkoleń strażnicy przeprowadzą pogadanki z uczniami oraz z rodzicami dzieci uczęszczających mające na celu zwiększenie świadomości dzieci oraz ich opiekunów na temat bezpiecznego korzystania i poruszania się w sieci oraz odpowiedzialności prawnej w tym zakresie.

Wiemy, że cykl naszych pogadanek zdecydowanie poprawi świadomość wszystkich naszych słuchaczy jak ustrzec się niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z internetu, jak rozpoznać zagrożenia, do kogo należy zwrócić się o pomoc. Chcemy zainteresować i uświadomić rodziców i opiekunów, którzy w przypadku takich zjawisk, jak cyberprzemoc, czy uzależnienie od internetu są pierwszym kontaktem,  dostrzegają niebezpieczeństwo i wiedzą, że podstawą zapobiegania problemom wynikającym z surfowania po sieci jest profilaktyka i świadomość zagrożenia oraz rozmowa z dzieckiem.

Do zobaczenia…J