ZNÓW PARK KOŚCIUSZKI I MONITORING. UJĘTY 40 LATEK POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM...

W dniu 11.06.2021 roku  o godzinie 20:00 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Żeromskiego zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że w Parku Kościuszki znajduje się dwóch mężczyzn, którzy spożywają alkohol oraz mogą zażywać środki odurzające.

Dyżurny Straży Miejskiej niezwłocznie skierował w miejsce zgłoszenia patrol Referatu Administracyjno - Porządkowego pełniący służbę na terenie miasta.

Na miejscu zdarzenia strażnicy przeprowadzili czynności służbowe z osobami wskazanymi przez operatora monitoringu.

W trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających nie ujawniono posiadania i zażywania środków odurzających. Po wylegitymowaniu mężczyzn okazało się, że jeden z nich jest poszukiwany przez Policję do odbycia kary pozbawienia wolności.

Ujętego mężczyznę przekazano wraz z dokumentacją służbową dyżurnemu I Komisariatu Policji przy ulicy Traugutta celem wykonania dalszych czynności służbowych.