MAJ 2021 - PODSUMOWANIE

W miesiącu maju 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1303   interwencji:
-                    723 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-                    260 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-                    259 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                      61 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –   27 ;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –    189  , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości       –     31;
    b. nieporządek                                       -      28;  
    c. niszczenie zieleni                                -      57;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –   186;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –       323 ;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  93 ; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 10 ;  
6. Sprawcy przestępstw – 4 ;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 193 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 132 ;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 17 ;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  22;
11. Awarie –  44 ;
12. Handel -  4 ;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 7 ;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna –  57;
15. Inne – 5;
Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.