KWIECIEŃ 2021 - PODSUMOWANIE

W miesiącu kwietnia 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1189   interwencji:
-                    708 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-                    169 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-                    258 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                      54 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –   15 ;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –    270  , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości       –     72;
    b. nieporządek                                      -      76;  
c. niszczenie zieleni                                        -       54;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –   147;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –       286 ;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  84 ; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 23 ;  
6. Sprawcy przestępstw – 4 ;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 123 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 100 ;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 8 ;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  27;
11. Awarie –  41 ;
12. Handel -  4 ;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 15 ;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna –  61;
15. Inne – 4;
Straż Miejska w Radomiu czynnie uczestniczy w działaniach pomocowych
w związku z pandemią koronawirusa. Zabezpieczamy budynki użyteczności publicznej, kontrolujemy placówki wielkopowierzchniowe, środki komunikacji miejskiej oraz miejsca w których grupuje się młodzież i nie tylko. Strażnicy pouczają mieszkańców co robić aby uniknąć zarażenia, przypominają o zakazie i konsekwencjach naruszenia przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych, apelują o zachowanie dystansu społecznego a w skrajnych przypadkach dyscyplinują nakładając grzywny w postaci mandatów karnych oraz kierują wnioski o nałożenie kar administracyjnych do SANEPiD-u. Respektujmy zasady DDM.
Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska
w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.