WYLEWAŁ SZAMBO NA TERENY ZIELONE. UJĘTY NA GORĄCYM UCZYNKU I UKARANY.

W trakcie trwającego długiego weekendu majowego strażnicy miejscy podjęli 91 interwencji.

Jedną z ciekawszych, nietypowych, ostatnio nie odnotowywanych interwencji podjął patrol Referatu Ochrony Środowiska. Interwencja zgłoszona przez jednego z mieszkańców naszego miasta dotyczyła wylewania nieczystości płynnych na tereny zielone przy ulicy Starowiejskiej w Radomiu.  

W trakcie kontroli posesji strażnicy ujawnili podłączoną pompę i węże strażackie do instalacji sanitarnej oraz wylewanie szamba na położone nieopodal prywatne tereny zielone.

Ujawniono i ujęto sprawcę wykroczenia, którym okazał się właściciel kontrolowanej nieruchomości. 41 latka ukarano maksymalnym mandatem karnym.

Podczas kontroli strażnicy sprawdzili umowy na wywóz nieczystości, deklaracje oraz zapowiedzieli rekontrolę przedmiotowej posesji.

Przypominamy. Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie.

Podstawa prawna:

Art. 75. § 1 KW. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany