SKODY OCTAVIE I VOLKSWAGEN CADDY POD "MŁOTEK". STRAŻ MIEJSKA SPRZEDAJE 3 RADIOWOZY.

Nadszedł czas na zmianę taboru samochodowego w naszej jednostce. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy proces wymiany pojazdów służbowych na nowe spełniające wyśrubowane normy Euro.

Dlatego drugi kwartał 2021 roku to inwentaryzacja i ocena techniczna pojazdów, które do tej pory dzielnie służyły nam i naszym mieszkańcom w codziennej służbie.

Komendant Straży Miejskiej w Radomiu ogłasza przetarg w formie przetargu pisemnego na sprzedaż 3 (trzech) samochodów osobowych - pojazdów służbowych:

  1. Volkswagen Caddy WR 3833E rok produkcji 2007
  2. Skoda Octavia II WR 5588M      rok produkcji 2012
  3. Skoda Octavia II WR 5599M      rok produkcji 2012

Wszystkie samochody służyły w naszej jednostce. Mają znaczny przebieg ale były regularnie serwisowane i przeglądane.

Z uwagi na specyfikę pracy Straż Miejska musi dbać o pojazdy służbowe i regularnie wymieniać tabor co pozwoli na jeszcze lepsze wypełnianie roli służebnej wobec społeczeństwa w codziennych działaniach na terenie naszego miasta.

Pisemne oferty należy składać do dnia 13 maja 2021 r. do godz.11.00 do sekretariatu Straży Miejskiej w Radomiu przy ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki VOLKSWAGEN CADDY WR3833E”. Decyduje data wpływu do Straży Miejskiej w Radomiu.

Otwarcie pisemnych ofert, które wpłynęły do Straży Miejskiej w w/w terminie odbędzie się w dniu 13 maja 2021 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu przy
ul. Moniuszki 9 (III piętro - pokój nr 25).

Szczegółowych informacji w zakresie przetargu na sprzedaż samochodów można uzyskać pod numerami telefonów 48 36-20- 600 wew. 446 lub 758

Wszystkie informacje na temat naszego przetargu można uzyskać pod adresem:

http://bip.strazmiejska.radom.pl/