POSPRZĄTAJMY RADOM.... KOLEJNA WSPÓLNA AKCJA Z MIESZKAŃCAMI. TYM RAZEM POSPRZATAMY LASEK GODOWSKI. ZAPRASZAMY

W dniu 29.04.2021 roku w godzinach popołudniowych Straż Miejska w Radomiu wraz z mieszkańcami dzielnicy Młodzianów i Godów organizuje akcję „Posprzątajmy Radom…”.

Teren objęty sprzątaniem - Las Godowski oraz końcowy linii 6.

Zapraszamy wszystkich, którym porządek, czystość wokół nas i ekologia są bliskie.

Gwarantujemy dużo pracy, uśmiechu, fajną atmosferę i satysfakcję !

Zapewniamy bezpieczne sprzątanie oraz rękawiczki ochronne, dużo worków do napełnienia, o odbiorze zebranych nieczystości nie wspomnę

Dziękujemy Zakładowi Usług Komunalnych oraz Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miejskiego w Radomiu za pomoc i zorganizowanie środków ochronnych i odbioru nieczystości ze sprzątanego rejonu oraz Panu Arturowi Kaczorowi, który swoim zapałem i chęcią działania na rzecz społeczności lokalnej zaraża wszystkich bez wyjątku.

Zbiórka wszystkich chętnych w czwartek o godzinie 16.00 na końcowym linii 6 na Godowie.

Zapraszamy.