ULICA BRZUSTOWSKA. WYPALANIE ODPADÓW I KONTROLA ZAKOŃCZONA NAŁOŻENIEM MANDATU

W dniu 21.04.2021 roku strażnicy Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu ponownie sprawdzali teren dzielnicy Stara Wola Gołębiowska i Brzustówka zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza. W wyniku kontroli strażnicy ujawnili nieprawidłowości na terenie jednej z posesji przy ulicy Brzustowskiej. 

Przeprowadzono szczegółową kontrolę posesji zakończoną sporządzeniem protokołu pokontrolnego. Ujawniono, że w piecu przydomowym wypalano odpady laminowane i inne elementy drewniane malowane i lakierowane. Nakazano natychmiastowe ugaszenie ognia a sprawczynię wykroczenia ukarano maksymalnym mandatem karnym.

Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Przypominamy, że strażnicy miejscy cały rok regularnie patrolują nasze miasto i sprawdzają stan jakości powietrza w Radomiu. Kontrole odbywają się w miarę możliwości codziennie w różnych rejonach miasta i mają na celu oddziaływanie prewencyjne. Chcemy by powietrze w naszym mieście było jak najczystsze.