DRON W POWIETRZU I ZNÓW "TRAFIONY" TRUCICIEL. TYM RAZEM NA ULICY GOŁĘBIOWSKIEJ.

W dniu 16.03.2021 roku  w wyniku własnych obserwacji, sprawdzenia jakości powietrza przy pomocy map Airly patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona (BSP) przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Gołębiów.

W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem  Powietrznym o godzinie 8:40 strażnicy ujawnili duże zadymienie, fetor oraz znacznie podwyższone parametry potwierdzające zanieczyszczenie powietrza.
Na podstawie posiadanych uprawnień wytypowano i skontrolowano jedną z posesji, warsztat samochodowy przy ulicy Gołębiowskiej w Radomiu.

Podczas kontroli paleniska strażnicy stwierdzili, iż w piecu spalane były znaczne ilości płyt klejonych pokrytych warstwą farby i lakieru. Mężczyznę, sprawcę wykroczenia wylegitymowano i ukarano mandatem karnym na podstawie art. 191 ustawy o odpadach. To standardowe postępowanie strażników w takich przypadkach

To już kolejny truciciel ujawniony w okolicach ulicy Gołębiowskiej ...

Przypominamy! Spalajmy tylko dozwolony opał. Wszystkie niepotrzebne meble, przedmioty codziennego użytku, gabaryty ,opony oddajmy do PSZOK na ulicy Witosa. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia, objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W PSZOK selektywnie zebrane odpady komunalne odbierane są w każdej ilości jeśli dostarczone są we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.radom.pl/page/7322,punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych.html