MAMY TO! RATOWNICY W SZEREGACH STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU :)

Mamy to! Rozwijamy się i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
Wraz z naszymi funkcjonariuszami wchodzimy na kolejny level.
Marzeniem każdego szefa jednostki umundurowanej jest posiadanie w swoich szeregach ludzi, którzy podczas  wykonywania codziennych obowiązków służbowych będą potrafili fachowo zadbać o zdrowie swoje i mieszkańców.
W dniu 07 marca 2021 przed Komisją Egzaminacyjną strażnicy naszej jednostki:
inspektor Marcin Krawczyk
młodszy inspektor Grzegorz Nowocień
specjalista Jacek Rogacki
po szkoleniu trwającym zgodnie z ustawą prawie 70 godzin złożyli egzamin uzyskując tytuł RATOWNIKA  Yes !
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej
Szczegółowe cele kształcenia:
1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.
Kurs powinien trwał ponad 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych.
Nasi strażnicy po zakończonym trudnym egzaminie nabywają wiedzę i umiejętności zawarte i opisane poniżej:
1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, , segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.