KOLEJNY SPRAWCA SPALANIA ODPADÓW UKARANY. TYM RAZEM OKOLICE RAJCA PODUCHOWNEGO.

04.03.2021 godz. 13.30 interwencja własna. Kontrolowaliśmy miejsca wytypowane na podstawie własnych obserwacji. Tym razem to okolice Rajca Poduchownego w granicach administracyjnych Radomia.

Warunki pogodowe pozwalały na uruchomienie drona, który jest bardzo przydatny w takich sytuacjach.

Podczas kontroli rejonu ulicy Poduchownej strażnicy Referatu Ochrony Środowiska stwierdzili duże zadymienie oraz fetor. Wskaźniki wskazały znacznie podwyższone parametry PM 10 i PM 2,5.

Stwierdzono, iż na terenie jednej z prywatnych nieruchomości na powierzchni ziemi spalane były odpady pochodzenia roślinnego, a wśród nich… odpady plastikowe.

W takich przypadkach postępowanie jest standardowe. Sprawca ustalony, wylegitymowany i ukarany mandatem karnym z art. 191 ustawy o odpadach.