KOLEJNA GRZYWNA... STRAŻNICY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA KONTROLOWALI STAN JAKOŚCI POWIETRZA NA MŁODZIANOWIE.

W dniu 10.02.2021 roku  w wyniku własnych obserwacji oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczących złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu kontrolował teren dzielnicy Młodzianów i przyległych. W wyniku kontroli strażnicy ujawnili nieprawidłowości na terenie jednej z posesji przy ulicy Czarnej,  na której prowadzona jest działalność stolarska.
Przeprowadzono szczegółową kontrolę zakończona sporządzeniem protokołu pokontrolnego. Ujawniono, że w piecu wypalano odpady laminowane pochodzące z produkcji.
Sprawcę wykroczenia ukarano maksymalnym mandatem karnym.
 Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Strażnicy miejscy regularnie patrolują nasze miasto i sprawdzają stan jakości powietrza w Radomiu. Kontrole odbywają się w miarę możliwości codziennie w różnych rejonach miasta i mają na celu oddziaływanie prewencyjne. Chcemy by powietrze w naszym mieście było jak najczystsze.