PITBULL NA PLACU ZABAW.

W dniu 22.01.2021 o godzinie 15.00 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o biegającym agresywnym psie na placu zabaw dla dzieci posesji 25 Czerwca 85.
Dyżurny skierował na miejsce zgłoszenia Ekopatrol Referatu Ochrony Środowiska, który potwierdził zgłoszenie i podjął próbę odłowienia zwierzęcia.
W trakcie odławiania zwierzęcia do strażników podeszła grupa kilku mężczyzn, która próbowała uniemożliwić odłowienie zwierzęcia wskazując jednocześnie, że pies posiada właściciela. Ekopatrol wezwał na miejsce zgłoszenia inne załogi Straży Miejskiej, w asyście których odłowiono agresywne zwierzę a mężczyzn wylegitymowano.
Odłowionego psa przewieziono do Schroniska dla bezdomnych zwierząt z jednoczesnym zastrzeżeniem w przypadku zgłoszenia się właściciela.
W związku z popełnionym wykroczeniem wszczęto postępowanie wyjaśniające.
Podstawa prawna: art. 77 kw „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”