ZIMA 2021. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI.