GRUDZIEŃ 2020 - PODSUMOWANIE

W miesiącu grudniu 2020 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła   1056    interwencji:
-                    642 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-                    101 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-                    238 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                    75   interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –    28;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –      218, w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości         –     94;
    b. nieporządek                                      -     43;  
c. niszczenie zieleni                                    -     43;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –   113;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –       258;
    
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  102; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 19;  
6. Sprawcy przestępstw – 3;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 117 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym –  59;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 10;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  25;
11. Awarie –  42;
12. Handel -   2;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 7;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna –  63;
15. Inne – 9;
Straż Miejska w Radomiu czynnie uczestniczy w działaniach pomocowych w związku z pandemią koronawirusa. Zabezpieczamy budynki użyteczności publicznej, kontrolujemy placówki wielkopowierzchniowe, środki komunikacji miejskiej oraz miejsca w których grupuje się młodzież i nie tylko. Strażnicy pouczają mieszkańców co robić aby uniknąć zarażenia, przypominają o zakazie i konsekwencjach naruszenia przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych, apelują o zachowanie dystansu społecznego a w skrajnych przypadkach dyscyplinują nakładając grzywny w postaci mandatów karnych oraz kierują wnioski o nałożenie kar administracyjnych do SANEPiD-u. Respektujmy zasady DDM.
Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania się choroby zakaźnej COVID – 19.