PAŹDZIERNIK 2020 - PODSUMOWANIE

W miesiącu październiku 2020 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1323  interwencje:
-                  693 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-                  241 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-                  332 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                  57 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –   35;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –   178   , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości       –    46;
    b. nieporządek                                      -     38;  
c. niszczenie zieleni                                        -     53;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –   134;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –    368;
    a. holowanie –    7;
    b. blokady –       33;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  122; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii –  51;  
6. Sprawcy przestępstw – 2;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 170 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym –  106;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 14;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  24;
11. Awarie –  47;
12. Handel -   8;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 14;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna –  16;
15. Inne – 73;