WRZESIEŃ 2020 - PODSUMOWANIE

W miesiącu wrześniu  2020 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1249  interwencje:
-                  667 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-                  278 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-                  254 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                  50 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –   29;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –   155   , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości       –    45;
    b. nieporządek                                      -     30;  
c. niszczenie zieleni                                        -     31;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –   142;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –    341;
    a. holowanie –    7;
    b. blokady –       36;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  81; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii –  10;  
6. Sprawcy przestępstw – 2;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 213 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym –  108;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 15;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  28;
11. Awarie –  42;
12. Handel -   7;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 22;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna –  11;
15. Inne – 53;