SIERPIEŃ 2020 - PODSUMOWANIE

W miesiącu sierpniu  2020 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła  1263 interwencje:
-                 695 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-                 234 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-                 269 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                  65 interwencji zleconych przez inne służby

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –  74 ;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –    148   , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości       –          43;
    b. nieporządek                                      -        46;  
c. niszczenie zieleni                                        -    25;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –   174;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –    208;
    a. holowanie –    1;
    b. blokady –       3;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 122 ; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii –  8;  
6. Sprawcy przestępstw – 2;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 210 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym –  140;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 21;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  24;
11. Awarie –  46;
12. Handel -   6 ;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 22;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna –  53;
15. Inne – 13 ;