LIPIEC 2020 - PODSUMOWANIE

W miesiącu lipcu  2020 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła  1342 interwencje:
-                760 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-                217 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-                323 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                 34 interwencji zleconych przez inne służby
-                 8 zabezpieczeń imprez (sportowych, okolicznościowych, zgromadzeń, itp.)
Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –   74;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –    164  , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości       –   31 ;
    b. nieporządek                                      -    54 ;  
c. niszczenie zieleni                                        -    16 ;
d. padlina zwierząt                                    -    44 ;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –  203 ;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –    266 ;
    a. holowanie –   1 ;
    b. blokady –      23 ;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 88 ; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 12 ;  
6. Sprawcy przestępstw – 2;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 206 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 126 ;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 28;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  15;
11. Awarie – 44 ;
12. Handel -   18 ;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 35 ;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna –  10;
15. Inne – 63 ;