KWIECIEŃ 2020 - PODSUMOWANIE

Od dnia 01.04.2020 roku zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2020 roku Straż Miejska w Radomiu współpracuje z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID – 19.
Z uwagi na etapowe łagodzenie obostrzeń dostosowaliśmy zakres swoich zadań do panującej sytuacji. Z każdym dniem podejmujemy więcej interwencji.
Obecną fazę działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Covid – 19 przeszliśmy bez zachorowań, wykorzystując w miarę możliwości do pracy pełny stan osobowy straży.
Dodatkowym zadaniem Straży Miejskiej w Radomiu jest objęcie całodobowym patrolem stałym terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Izolatorium przy ulicy Planty, gdzie zadaniami patrolu są m.in.: reagowanie na wszelkiego rodzaju łamanie prawa, kontrola ruchu osób oraz pojazdów (tylko zezwolenia wydane przez Radomski Szpital Specjalistyczny oraz Sanepid) oraz współpraca z pracownikami pełniącymi dyżur w miejscu kwarantanny osób z wynikiem dodatnim.
Pełniący służbę strażnicy wyposażeni są we wszelkie dostępne środki ochrony osobistej, maseczki, przyłbice, okulary ochronne, kombinezony, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące.

W miesiącu kwietniu  2020 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła  821 interwencji:
-               444 interwencji mieszkańców naszego miasta;
-               181 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-               164 interwencje własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-                30 interwencji zleconych przez inne służby
-                2 zabezpieczenia imprez (sportowych, okolicznościowych, zgromadzeń, itp.)
Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –  16 ;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –   144   , w tym:
    a. wypalanie odpadów i nieczystości         –    44;
    b. nieporządek                                            -     47;  
    c. niszczenie zieleni                                    -     16;
    d. padlina zwierząt                                     -     22;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –  58;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –     97;
    a. holowanie –   1;
    b. blokady –      1;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  164; w tym:
a. związane z naruszeniem przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 106;  
6. Sprawcy przestępstw – 2;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 148 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
i leżącym na ulicy oraz   bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym –  115;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 2 ;
10. Asysta/Potwierdzenie danych –  9;
11. Awarie –   27;
12. Handel -    8;
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) –  6;
14. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 3;
15. Inne – 22 ;