SYSTEM OBSERWACJI I WSPOMAGANIA ANALIZY POWIETRZA „SOWA” WYKAZAŁ NIEPRAWIDŁOWOŚCI. KOLEJNY TRUCICIEL UKARANY...

Kolejne kontrole, kolejne loty BSP i kolejny truciciel ukarany.
W dniu 28.02.2020 roku  w wyniku własnych obserwacji dotyczących złej jakości i zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Stare Miasto. W wyniku oblotu rejonu Bezzałogowym Statkiem  Powietrznym oraz szczegółowej analizy zebranych danych wytypowano 3 (trzy) miejsca budzące zastrzeżenia co do spalania paliw niewłaściwej jakości.
Szczegółowe badanie stacją „SOWA” wykazało, że pod dwoma wytypowanymi adresami przypuszczenia strażników nie potwierdziły się, jednak wynik trzeciego badania jednoznacznie wskazywał na spalanie odpadów. Badanie wskazało podwyższone stężenie Cyjanowodoru, Formaldehydu i Lotnych Związków Organicznych LZO.
Podczas kontroli paleniska ujawniono wrzucone do paleniska części samochodowe (filtry powietrza, kabinowe i pasek klinowy) oraz resztki wypalanych szpałów kolejowych.
Właściciela jednej z radomskich firm ukarano maksymalnym mandatem karnym.
 Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Będziemy przyglądać się firmom na Starym Mieście, rekontrole wkrótce.