Z POMOCĄ DRONA STRAŻNICY UJAWNILI ZNACZNIE PODWYŻSZONE ZWIĄZKI LZO. SPRAWCA UKARANY MANDATEM

W dniu 26.02.2020 roku  w wyniku własnych obserwacji oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczącymi złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Glinice. W wyniku oblotu Bezzałogowym Statkiem  Powietrznym rejonu wokół czujnika Airly usytuowanego na budynku szkoły przy ulicy Odrodzenia  strażnicy ujawnili znacznie podwyższone Lotne Związki Organiczne LZO, które powstają w wyniku spalania m.in.: butelek PET, folii, gumy, lakierowanego drewna lub materiałów tapicerowanych, dywanów lub linoleum napływające z kierunku ulicy Puławskiej.
Strażnicy skierowali dron w smugę podwyższonego stężenia lotnych związków organicznych i odnaleźli źródło zanieczyszczenia.
Właściciela jednej z radomskiech firm ukarano maksymalnym mandatem karnym.
 Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Dron regularnie patroluje nasze niebo i sprawdza stan jakości powietrza w Radomiu. Kontrole odbywają się każdorazowo w różnych rejonach miasta i mają na celu oddziaływanie prewencyjne. Chcemy by powietrze w naszym mieście było jak najczystsze.