CZY TO NOWE WYPOSAŻENIE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ?

Czy to nowe wyposażenie uczniów szkół ponadpodstawowych ?

To tylko niektóre z przedmiotów ujawnionych przez funkcjonariuszy Sekcji Szkolnej Referatu Administracyjno - Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu w trakcie trwania Zespołów Interdyscyplinarnych odbywających się w szkołach ponadpodstawowych. Czynności wyjaśniające trwają...