FERIE ZIMOWE 2020

Rozpoczynamy przerwę zimową w tym roku pod nazwą „Bezpieczne ferie. Akcja Zima 2020”.
Przypomnijmy, że w naszym województwie ferie zimowe trwają od 10 do 21 lutego 2020 roku. Miejmy nadzieję, że aura dopisze i każdy znajdzie coś dla siebie fascynującego.
Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych następuje również czas wytężonej pracy dydaktycznej funkcjonariuszy Sekcji Szkolnej Referatu Administracyjno-Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu.
Ferie podzielone są na dwa turnusy, podczas których nasi strażnicy z Sekcji Szkolnej będą prowadzić pogadanki i prelekcje dla dzieci młodszych i starszych na terenie zimowisk. W pierwszej części ferii inspektorzy odwiedzą 12 (dwanaście) a w drugiej 4 (cztery) zimowiska.

Wykaz placówek, w których planowane są półzimowiska dostępny jest na stronie http://www.radom.pl/page/385,informacje.html
Postaramy się dobrze wypełnić czas wolny i zainteresować nasze pociechy poniżej przedstawioną tematyką dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa w czasie ferii.
Dzieci młodsze uświadomimy jak należy zachowywać się w „Kontakcie z osobą obcą” oraz „Jak bezpiecznie spędzić ferie” natomiast dzieci starsze będą uczestniczyć w prelekcjach dotyczących „Cyberprzemocy” oraz „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”.
Apelujemy:  aby w przypadkach stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w okolicach zimowisk reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod bezpłatnym numerem 112 co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.
Wszystkim naszym pociechom życzymy udanych, zdrowych i bezpiecznych ferii.