STRAŻNICY URATOWALI KOBIETĘ, KTÓRA CHCIAŁA SKOCZYĆ Z WIADUKTU NA ULICY SŁOWACKIEGO.

W dniu 09.01.2020 roku o godzinie 17:00 patrol referatu Administracyjno – Porządkowego Straży Miejskiej patrolując prewencyjnie miasto zauważył młodą kobietę znajdującą się w sytuacji zagrożenia życia, siedzącą poza barierkami wiaduktu na ulicy Słowackiego nad trasą N-S. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania i zdjęli kobietę przenosząc w bezpieczne miejsce poza barierki wiaduktu od strony ulicy. Kobieta wyrywała się i krzyczała. Strażnicy zaopiekowali się desperatką rozmawiali z nią, próbowali uspokoić, zabezpieczyli również przed działaniami autodestrukcyjnymi. Rozmowa z niespełna 30 latką była praktycznie niemożliwa, powtarzała chaotycznie to samo i krzyczała.

W trakcie trwania interwencji drogą radiową strażnicy poinformowali dyżurnego o podjętych działaniach oraz wezwali na miejsce służby ratunkowe: Ratownictwo Medyczne, Straż Pożarną i Policję.

Uratowaną 30 latkę  przekazano przybyłej na miejsce załodze Ratownictwa Medycznego i w asyście Policji przewieziono do szpitala na ulicę Krychnowicką.