PODSUMOWANIE 2019 ROKU

W 2019 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 19147 interwencji:
-          10349  interwencji mieszkańców naszego miasta;
-          3524    interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
-          4137    interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
-          899      interwencji zleconych przez inne służby
-   238 zabezpieczeń imprez (sportowych, okolicznościowych, dyskotek szkolnych, przemarszów, zgromadzeń, itp.)
Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –  1387;
2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –     2937  , w tym
        a. wypalanie odpadów i nieczystości  –         843;
        b. nieporządek                               -         563;  
        c. niszczenie zieleni                         -         818;
        d. padlina zwierząt                          -         353;
3. Interwencje dotyczące zwierząt –   1986;
4. Nieprawidłowe parkowanie    –      3628;
    a. holowanie –    72;
    b. blokady –     329;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego –  2479;
6. Niszczenie mienia –   64;
6. Handel –  25;
7. Sprawcy przestępstw –  50;
8. Zagrożenie zdrowia i życia –   2791  (w tym osoby śpiące i leżące na ulicy oraz   bezdomni);
9. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 934;
10. Rower miejski –   111;
11. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 642;
12. Asysta/Potwierdzenie danych –    423;
13. Awarie –  761;
14. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) –  209;
15. Udzielenie pomocy –   160 ;
16. Bójka – 23;
17. Nietrzeźwy – 56;
18. Inne – 341;