GRUDZIEŃ 2019 - PODSUMOWANIE

W miesiącu grudniu 2019 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1778 interwencji:
- 912 interwencji mieszkańców naszego miasta;
- 285 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;
- 514 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;
- 49 interwencji zleconych przez inne służby
- 18 zabezpieczeń imprez (sportowych, okolicznościowych, zgromadzeń, itp.)
Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:
1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 235;
2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 294, w tym
a. wypalanie odpadów i nieczystości – 119 ;
b. nieporządek - 38;
c. niszczenie zieleni - 95;
d. padlina zwierząt - 29;
3. Interwencje dotyczące zwierząt – 165;
4. Nieprawidłowe parkowanie – 351;
a. holowanie – 8;
b. blokady – 10;
5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 139;
6. Sprawcy przestępstw – 3;
7. Zagrożenie zdrowia i życia – 233 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
8. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 108;
9. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 20;
10. Asysta/Potwierdzenie danych – 17;
11. Awarie – 60;
12. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 14;
13. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 30;
14. Inne – 109;