KOLEJNA ODSŁONA "ZUPY DLA BEZDOMEGO"

W dniu dzisiejszym strażnicy miejscy wspólnie ze streetworkerami Caritas Diecezji Radomskiej rozwozili gorącą zupę dla osób bezdomnych przebywających w niemieszkalnych obiektach na terenie naszego miasta. Widząc nasz wspólny patrol bezdomni są zadowoleni, że są służby i osoby chcące im pomóc. Nawet jeśli podczas kontroli i rozmowy nie dają namówić się na pobyt w noclegowni są wdzięczni za pomoc, wsparcie i gorący posiłek. Właściwie można stwierdzić, że czekają na nasz patrol bo mają do nas zaufanie.

Wiemy, że zima to najtrudniejszy okres dla bezdomnych dlatego szczególnie apelujemy by w przypadku stwierdzenia osób mogących znajdować się w stanach zagrożenia zdrowia i życia prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod bezpłatnym numerem 112 lub dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.