PATROL MEDYCZNY DLA BEZDOMNYCH NA ULICACH RADOMIA

             Patrol medyczny dla bezdomnych to wspólny projekt Caritas Diecezji Radomskiej, Straży Miejskiej i Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy pierwsze wspólne kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych sprawdzając w jakim stanie przed nadejściem zimy znajdują się osoby potrzebujące pomocy. Podczas patrolu potrzebujący będą mogli skorzystać również z ciepłego posiłku, który przygotowali pracownicy Caritas Diecezji Radomskiej.

Jako pierwsze miejsce skontrolowaliśmy pustostany przy ulicy Żeromskiego …

Patrol medyczny ma jeden cel: sprawienie by bezdomni bezpiecznie przeżyli okres jesienno-zimowy, ponieważ wśród osób bezdomnych najwięcej zgonów zdarza się z wychłodzenia, zaniedbanych urazów, schorzeń i uzależnień.

W związku z nadchodzącym okresem zimowym Straż Miejska w Radomiu apeluje do mieszkańców miasta Radomia o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy.

            W okresie zimowym, a zwłaszcza w te nadchodzące mroźne dni bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne, przebywające
w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

            Przypominamy, że na terenie naszego miasta działają domy dla bezdomnych, które udzielają schronienia i pomocy osobom bezdomnym oraz skupiają się na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie oraz niezbędnej odzieży.

Dom dla Bezdomnych Kobiet 

ul. Zagłoby 3

tel.: 48 365 26 29

W okresie jesienno-zimowym w ramach realizacji zadań na rzecz bezdomnych prowadzona jest noclegownia dla mężczyzn i kobiet.

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Słowackiego 188

tel.: 48 360 01 91

            Dodatkowo przy Domu dla bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Słowackiego 188 w Radomiu funkcjonuje specjalnie do tego celu stworzona ogrzewalnia, w której osoby potrzebujące mogą się ogrzać i napić gorącej herbaty.

            W przypadku stwierdzenia osób mogących znajdować się w stanach zagrożenia zdrowia i życia prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod bezpłatnym numerem 112 lub dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.