STROISZ 2019. WSPÓLNE KONTROLE STRAŻY MIEJSKIEJ I STRAŻY LEŚNEJ.

Tradycyjnie przed świętem zmarłych radomska Straż Miejska wspólnie ze Strażą Leśną rozpoczęła akcją „Stroisz 2019” kontrolę targowisk i terenów przy cmentarzach pod kątem handlu gałązkami drzew iglastych. Właśnie w tym okresie wzrasta popyt na ozdoby nagrobne wykonane z gałązek drzew iglastych i funkcjonariusze Straży Miejskiej i Straży Leśnej kontrolują legalność posiadanego stroiszu.

Przypominamy, że stroisz można zakupić legalnie w szkółkach roślin ozdobnych ze specjalnie zakładanych plantacji drzew i krzewów iglastych. Gałązki drzew iglastych również znajdują się w ofercie Nadleśnictwa, które pozyskuje je przy pracach pielęgnacyjnych w lasach.

Każdy handlujący powinien mieć udokumentowane pochodzenie gałązek lub drzewek iglastych dlatego pamiętajmy o tym, by kupować stroisz pochodzący z legalnego źródła.

W dniu dzisiejszym, skontrolowano tereny przy cmentarzach przy ul. Limanowskiego oraz Ofiar Firleja i Witosa. Kontrolą objęto również największe na terenie naszego miasta targowisko przy ulicy Wernera. Podczas dzisiejszej akcji strażnicy nie stwierdzili nieprawidłowości. Wspólne kontrole będą prowadzone sukcesywnie przez najbliższe dwa tygodnie.