PODSUMOWANIE DIECEZJALNYCH DNI MŁODZIEŻY

W siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego przy ulicy Górniczej 2 w Radomiu odbyło się spotkanie w którym otrzymaliśmy specjalne podziękowanie z rąk JE Biskupa Henryka Tomasika i diecezjalnego duszpasterza młodzieży księdza Mariusza Wilka za pomoc i czynny udział w Diecezjalnych Dniach Młodych. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy, którzy na różne sposoby wsparli trzydniowy pobyt młodych w Muzeum Wsi Radomskiej.

Podsumowując uroczystość bp. Henryk Tomasik powiedział cyt. To Jan Paweł II zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży, a te wynikały z polskich doświadczeń polskiego papieża z Ruchem Światło-Życie. U ich podstaw leżało zatroskanie, aby młodzież odnajdowała miejsce w Kościele i dała świadectwo swojej wiary. Bardzo dziękuję młodzieży, która wzięła udział w naszych Diecezjalnych Dniach Młodych jako organizatorzy i uczestnicy. I serdecznie dziękuję wszystkim państwu za współpracę i pomoc, za to, że dzięki wam młodzi mogli przeżyć radosne doświadczenie.

Dziękujemy i polecamy się na przyszłość.