KRADZIEŻ ORAZ ZNIEWAŻENIE FUNKCJONARIUSZY. SPRAWCY UJĘCI I DOPROWADZENI DO I KOMISARIATU POLICJI.

Kradzież oraz znieważenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej to interwencje, które m. in. podejmowaliśmy w miniony weekend.

W dniu 12.09.2019 roku o godzinie 22.00 strażnicy Referatu Ochrony Środowiska kontrolując tereny przyległe do dworca PKP zauważyli biegnącego bardzo szybko młodego mężczyznę a za nim w pewnej odległości pracownika ochrony. Strażnicy podjęli pościg. Uciekający mężczyzna był szybki ale nie zdołał uciec strażnikom. Po ujęciu okazało się, że jest sprawcą kradzieży dwóch zgrzewek piwa.  Ujętego mężczyznę przekazano wezwanemu przez pracowników ochrony patrolowi Policji.

W dniu 15.09.2019 roku o godzinie 21:05 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu miejskiego dotyczące spożywania alkoholu
w Rynku przez dwie spośród trzech osób siedzących na ławce osób. Na miejscu zdarzenia strażnicy potwierdzili zgłoszenie i w stosunku do osób popełniających wykroczenie przeprowadzono czynności służbowe. W trakcie interwencji trzecia osoba – mężczyzna, który nie spożywał alkoholu, stał się agresywny. Używał wulgaryzmów w stosunku do interweniujących strażników, próbował przerwać czynności służbowe, nie wykonywał poleceń służbowych oraz opluł jednego z funkcjonariuszy. Mężczyzna natychmiast został ujęty i obezwładniony. W związku z naruszeniem nietykalności i  znieważeniem funkcjonariusza na służbie agresywnego 19 latka przewieziono do I Komisariatu Policji celem przeprowadzenia dalszych czynności w sprawie.