USIŁOWALI ZNISZCZYĆ WIATĘ PRZYSTANKOWĄ ORAZ ZAKŁÓCALI ŁAD I PORZĄDEK PUBLICZNY NA ULICY ENERGETYKÓW. ZOSTALI UJĘCI NA GORĄCYM UCZYNKU i UKARANI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY REFERATU PREWENCJI.

W dniu 17.07.2019 roku strażnicy Referatu Prewencji kontrolowali Nową Wolę Gołębiowską, jako tzw. KMZ "kontrola miejsca zagrożonego", zwracając szczególną uwagę na zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz dewastację mienia w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Energetyków.

O godzinie 20:50 na przystanku autobusowym usytuowanym na wysokości ulicy Energetyków funkcjonariusze zauważyli grupę czterech młodych mężczyzn, z których dwóch uderzając rękoma i nogami w szyby i słupki próbowali go zniszczyć. Patrol  natychmiast podjął działania w wyniku których ujęto dwóch mężczyzn, wylegitymowano ich oraz sprawdzono uszkodzenia w wiacie przystankowej. W trakcie oględzin nie ujawniono rys, pęknięć ani innych uszkodzeń wiaty przystankowej.

 Młodzi mężczyźni przyznali się do zarzucanych czynów ale żaden z nich nie potrafił wyjaśnić powodów swojego zachowania.

Obydwaj zostali ukarani mandatami karnymi po 500 zł.

Podstawa prawna: art. 51 Kodeksu Wykroczeń: §1 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.