STRAŻ MIEJSKA W RADOMIU POD LUPĄ NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE. WYPADLIŚMY WZOROWO

Na przełomie marca i kwietnia br. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła kompleksową kontrolę naszej jednostki pod kątem „Postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie miast.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2017 roku do kwietnia 2019 roku.

Specjalista kontroli państwowej Najwyższej Izby Kontroli objęła szczegółowym nadzorem tematykę organizacji i realizacji zadań związanych z obecnością zwierząt wolno żyjących (dzikich) na terenie miasta w aspekcie ich ochrony i opieki, a także porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.

W straży Miejskiej w Radomiu zadania związane z podejmowaniem działań związanych z występowaniem zwierząt, w tym wolno żyjących na terenie miasta należą do funkcjonariuszy Referatu Ochrony Środowiska i Dyżurnych – Sekcji ochrony Środowiska.  To wyspecjalizowana jednostka funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zajmująca się odławianiem zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności zwierząt agresywnych. Przypominam, że Straż Miejska przejęła od schroniska zadanie wyłapywania bezdomnej zwierzyny z ternu miasta Radomia. Ponadto funkcjonariusze zajmują się interwencjami dotyczącymi zwierząt egzotycznych oraz dzikich napływających z terenów leśnych. Patrol wyposażony w odpowiedni sprzęt pracuje całą dobę 7 dni w tygodniu.

Podsumowaniem kontroli jest zapis w rozdziale III wystąpienia pokontrolnego, cyt:

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanej działalności najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.