WSPÓLNE KONTROLE Z OBWODOWYM URZĘDEM MIAR

W dniu 15.03.2019 roku ponownie po dłuższej przerwie przeprowadziliśmy wspólną kontrolę z pracownikami Obwodowego Urzędu Miar na targowiskach i w placówkach wielkopowierzchniowych pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy - Prawo o Miarach.

Kontrolą objęto tereny przy ulicy Wernera. W wyniku kontroli legalności wag nałożono 12 mandatów karnych na kwotę 2300 złotych.

Wspólne kontrole będą prowadzone regularnie każdego miesiąca, co najmniej do końca 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach. Dz.U.2018.0.376