RTĘĆ NA ULICY NADRZECZNEJ. ZNALEZISKO ZABEZPIECZONO I PRZEKAZANO DO UTYLIZACJI

W dniu 29.01.2019 roku o godzinie 16:30 do Straży Miejskiej w Radomiu wpłynęło anonimowe zgłoszenie z ulicy Nadrzecznej, gdzie według zgłaszającego w pobliskich nieużytkach miała znajdować się znaczna ilość śmieci, w tym butelki z nieznaną substancją opisaną w języku niemieckim.

Na miejsce zdarzenia dyżurny zadysponował patrol Referatu Ochrony Środowiska, który potwierdził zgłoszenie i rozpoczął dokumentowanie znaleziska. Podczas oględzin miejsca strażnicy ujawnili w wyrzuconych odpadach (w jednym z opakowań) szklaną butelkę o pojemności 200 ml. Drugi pojemnik był pusty. Butelka była zapakowana dodatkowo w styropianowy pojemnik z napisem w języku niemieckim Quecksilber (po tłumaczeniu Rtęć).

Po szczegółowym udokumentowaniu (materiał zdjęciowy, notatka służbowa) znaleziska strażnicy zabezpieczyli znalezisko i zachowując środki ostrożności podczas transportu przewieźli butelkę z rtęcią do utylizacji w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) mieszczącym się w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Radkom” przy ulicy Witosa 76 w Radomiu.