PIĄTEK PEŁEN ZABEZPIECZEŃ

Piątek 18.01.2019 roku był bardzo pracowity dla radomskich służb ratunkowych. Tylko tego dnia odnotowaliśmy trzy zdarzenia, które wymagały specjalnego zabezpieczenia i udzielenia pomocy osobom potrzebującym i znajdującym się w stanach zagrożenia zdrowia lub życia.

Do pierwszego zdarzenia doszło o godzinie 18:50, gdzie na ulicy Słowackiego rozszczelnieniu uległa instalacja gazowa. Na miejscu strażnicy współpracowali z funkcjonariuszami straży pożarnej oraz pracownikami pogotowia gazowego. Zabezpieczono cały teren przyległy do miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych.

Poważne zgłoszenie dotyczące podtrucia tlenkiem węgla wpłynęło do Straży Miejskiej z ulicy Ofiar Firleja o godzinie 20:05. Dyżurny Straży Miejskiej w Radomiu otrzymał informację od oficera dyżurnego Straży Pożarnej o trzech osobach poszkodowanych. Na skutek nieszczelności instalacji kominowej podtruciem tlenkiem węgla uległo małżeństwo w wieku 27 i 25 lat oraz ich 3-letnie dziecko. Wszyscy zostali przewiezieni przez załogę Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Decyzją straży pożarnej zakazano używania instalacji grzewczej w budynku do czasu jej naprawienia. Na miejsce zdarzenia wezwano właściciela posesji, któremu przekazano zabezpieczone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej mieszkanie.

Kolejne miało miejsce o godzinie 22:20 na ulicy Niedziałkowskiego 25/27, gdzie strażnicy udzielali asysty funkcjonariuszom Straży Pożarnej przy zgłoszeniu dotyczącym stwierdzeniu obecności tlenku węgla w jednym z lokali mieszkalnych. W lokalu zamieszkiwało małżeństwo z 2 –letnim dzieckiem. Szczęśliwie nie było osób poszkodowanych. Z uwagi na brak ogrzewania w lokalu mieszkańcy opuścili swój dom ale nie skorzystali z pomocy proponowanej przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu (we własnym zakresie zorganizowali sobie nocleg). O zaistniałym zdarzeniu poinformowano Miejskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego natomiast właściciela lokalu zobowiązano do natychmiastowego usunięcia usterki, tj. nieszczelności przewodu wentylacyjnego.