PAŹDZIERNIK 2018 - PODSUMOWANIE

W miesiącu październiku 2018 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1775 interwencji:

-   907 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-   381 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-   381 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-   81 interwencji zleconych przez inne służby

- 25 zabezpieczeń imprez (sportowych, okolicznościowych, dyskotek szkolnych, studniówek, przemarszów, zgromadzeń, itp.)

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) –  160;

2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 200;

            a. wypalanie odpadów i nieczystości – 72;

            b. nieporządek                                     -  43;

c. niszczenie zieleni                             -  41;

3. Interwencje dotyczące zwierząt – 163 ;

4. Nieprawidłowe parkowanie –  357;

            a. holowanie – 9;

            b. blokady – 132;

5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 136;

6. Niszczenie mienia –  6;

6. Bójka/ pobicie – 5;

7. Sprawcy przestępstw – 6;

8. Rower miejski – 32;

9. Zagrożenie zdrowia i życia –  238 ( w tym osoby śpiące i leżące na ulicy oraz   bezdomni);

10. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym –   165 ;

11. Nietrzeźwy –   8;

12. Kradzież –   2 ;

13. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek –  87;

14. Handel –  4 ;

15. Asysta/Potwierdzenie danych –    43;

16. Awarie –    96 ;

17. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) –   18 ;

18. Udzielenie pomocy –    16 ;

19. Inne –  33 ;