HANDLOWALI ZEPSUTĄ ŻYWNOŚCIĄ PRZY CMENTARZU NA ULICY WITOSA.

W dniu 01.11.2018 roku strażnicy tradycyjnie jak co roku patrolowali tereny wokół radomskich nekropolii zwracając szczególną uwagę na ład i porządek publiczny oraz czuwali nad prawidłowością usytuowania miejsc handlu na które pozwolenia wydawał Zakład Usług Komunalnych w Radomiu.

W trakcie kontroli stanowisk handlowych przy ulicy Witosa o godzinie 10:40 do patrolu podeszła kobieta informując, że na jednym ze stanowisk sprzedawane są spleśniałe obwarzanki.

Strażnicy niezwłocznie udali się we wskazane miejsce i potwierdzili zgłoszenie. Okazało się, że w kilku (trzech) workach znajduje się spleśniała żywność. Osoba sprzedająca obwarzanki posiadała zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz umowę z właścicielem stoiska. Strażnicy nakazali natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia sprzedaży zepsutego towaru i wylegitymowali osoby prowadzące handel.

Nie nadająca się do sprzedaży żywność została zdjęta ze stoiska a osoby prowadzące handel nie potrafiły wytłumaczyć zaistniałej sytuacji.

Na miejsce interwencji wezwano właściciela towaru, który został poinformowany o stwierdzonych nieprawidłowościach i został zobowiązany do zaprzestania handlu obwarzankami co natychmiast uczynił.

Funkcjonariusze sporządzili szczegółową dokumentacje służbową oraz materiał zdjęciowy. Dokładnie zlustrowano cały posiadany przez osoby towar i w pozostałych workach nie stwierdzono nieświeżej żywności.

Właściciela stoiska oraz osoby handlujące poinformowano, że cała dokumentacja wraz ze sporządzonym materiałem zdjęciowym zostanie przekazana Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej celem wykorzystania zgodnie z kompetencjami.