CZERWIEC 2018 - PODSUMOWANIE

W miesiącu czerwcu 2018 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1594 interwencji:

-  772 interwencji mieszkańców naszego miasta;

-  507 interwencji pracowników monitoringu miejskiego;

-  202 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-    74 interwencji zleconych przez inne służby

-  39 zabezpieczeń imprez (sportowych, okolicznościowych, dyskotek szkolnych, studniówek, przemarszów, zgromadzeń, itp.)

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano i wyszczególniono poniżej:

1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 97;

2.  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 124;

            a. wypalanie odpadów i nieczystości – 32;

            b. nieporządek                                     -  23;

c. niszczenie zieleni                             -  42;

3. Interwencje dotyczące zwierząt – 178;

4. Nieprawidłowe parkowanie – 252;

            a. holowanie – 3;

            b. blokady – 55;

5. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 147;

6. Niszczenie mienia – 6;

6. Bójka/ pobicie – 6;

7. Rower miejski – 73;

8. Zagrożenie zdrowia i życia – 354 ( w tym osoby śpiące i leżące na ulicy oraz   bezdomni);

9. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 160;

10. Kradzież – 3;

11. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 83;

12. Handel – 4;

13. Asysta/Potwierdzenie danych – 9;

14. Awarie – 53;

15. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 8;

16. Udzielenie pomocy – 14;

17. Inne –   23;