Bezpieczne ferie - zajęcia online

W związku ze zbliżającym się czasem ferii zimowych, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” – bezpieczne ferie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Komenda Miejska Policji w Radomiu oraz Straż Miejska w Radomiu, pragną zaprosić nauczycieli szkół podstawowych wraz z uczniami klas 4 - 8 (istnieje możliwość uczestnictwa klas młodszych) na zajęcia profilaktyczno – prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Podczas zajęć omówione zostaną również właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia.
Przedmiotowe spotkania odbędą się w dniu 26.01.br o godz. 9.00 oraz o godz. 13.00 na platformie TEAMS. Przewidywany czas spotkania około 30 min.
Tematyka spotkań:
  1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu:
- bezpieczeństwo na lodowiskach,
- zagrożenia w domu oraz związane z sezonem grzewczym;
  1. Komenda Miejska Policji w Radomiu:
- cyberbezpieczeństwo;
  1. Straż Miejska w Radomiu:
- bezpieczeństwo na drodze.
Szczegółowe informacje dot. przedmiotowego spotkania zostały przesłane do szkół.
PODSUMOWANIE 2021 ROKU
Sty 20
W 2021 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 14490 interwencji: - 8738 interwencji mieszkańców naszego miasta; - 2313 interwencji pracowników monitoringu miejskiego; - 2806 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w…
WYRZUCALI ODPADY POSAMOCHODOWE NA ULICY SOSNOWEJ. NAMIERZENI I UKARANI...
Sty 17
W dniu 17.01.2022 roku o godz. 14.45 dyżurny Straży Miejskiej w Radomiu otrzymał informację, że na nieużytki przy ulicy Sosnowej w Radomiu dwaj mężczyźni wywożą taczkami znaczne ilości śmieci. Dyżurny…
WYPALANIE ŚMIECI - ULICA IDALIŃSKA. SPRAWCA UJAWNIONY I UKARANY !
Sty 12
W dniu 12.01.2020 patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu używając drona przeprowadził analizę powietrza na terenie dzielnicy Idalin. Kolejny już raz czujniki wskazywały na znacznie przekroczone normy jakości…

profilaktyka szkolna

zwierzęta w mieście

Mistrzowie parkowania

KOMUNIKATY
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu zostali oddelegowani do wspólnych działań z Policją związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.
Może to wiązać się z utrudnieniami w naszej codziennej pracy i w realizacji zgłoszeń, dlatego też prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Zadania Straży Miejskiej w Radomiu

Ekopatrol i Ochrona Środowiska

To wyspecjalizowana jednostka funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zajmująca się odławianiem zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności zwierząt agresywnych. Straż Miejska przejęła od schroniska zadanie wyłapywania bezdomnej zwierzyny z terenu miasta Radomia. Ponad to funkcjonariusze zajmują się interwencjami dotyczącymi zwierząt egzotycznych oraz dzikich napływających z terenów leśnych. Patrol wyposażony w odpowiedni sprzęt pracuje całą dobę 7 dni w tygodniu.
Funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska zajmują się szeroko pojętą ochroną środowiska, na co dzień kontrolując m. in. spalanie odpadów w piecach. Obsługują specjalistyczny dron wyposażony w System Obserwacji i Wspomagania Analizy Powietrza "Sowa" przy pomocy którego wykonują badania m. in. pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10, formaldehydu HCHO, chlorowodoru, cyjanowodoru itp.
Kontakt telefoniczny z Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska pod numerem 48 36-20-502

Ład i porządek publiczny

Każdego dnia funkcjonariusze Straży Miejskiej dbają o ład i porządek publiczny, kontrolując szkoły, parki i miejsca narażone na wykroczenia. Funkcjonariusze prowadzą różne akcje w tym akcja blokers oraz współpracują na co dzień ze Spółdzielniami, Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz zarządcami nieruchomości w celu lepszego poznania miejsc, gdzie może dochodzić do zakłócania ładu i porządku publicznego.
Na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz własnych obserwacji typują i kontrolują miejsca zagrożone zakłócaniem ładu i porządku publicznego, niszczeniem mienia oraz wszelkiego rodzaju łamaniem prawa.
Kontakt telefoniczny z Kierownikiem Referatu Prewencji pod numerem 48 36-20-435

Ruch drogowy

Referat Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, każdego dnia kontroluje prawidłowość parkowania pojazdów w centrum miasta oraz na osiedlach. Funkcjonariusze sprawdzają również miejsca wskazane przez mieszkańców jako te, które narażone są na wykroczenia drogowe. Patrole piesze jak i zmotoryzowane dyslokowane są również w okolice szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Funkcjonariusze RP współpracują ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Wspólnotami Mieszkańców, Zarządcami Nieruchomości oraz doradzają w projektowaniu stref ruchu, zamieszkania oraz wszelkiego rodzaju organizacji ruchu majacej na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie współużytkowanym przez mieszkańców naszego miasta.
Kontakt telefoniczny z Kierownikiem Referatu Prewencji pod numerem 48 36-20-435

Sprawy Administracyjno - Porządkowe

Funkcjonariusze tego referatu zajmują się najbardziej uciążliwymi dla mieszkańców sprawami administracyjno - porządkowymi, kontrolują spalanie odpadów w piecach, kontrolują nieruchomości pod kątem porządków oraz sprawdzają czy przedsiębiorcy posiadają odpowiednie umowy na wywóz nieczystości stałych. Głównym zadaniem funkcjonariuszy jest kontrola przestrzegania Uchwały dotyczącej utrzymania czystości i porządków w gminie.
Współpracują z Wydziałami Urzędu Miejskiego w zakresie utrzymania terenów miejskich w należytym porządku, kontrolują nielegalne wysypiska oraz prowadzą trudne i czasochłonne sprawy porządkowe egzekwując od prywatnych właścicieli przestrzeganie ustaw i uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dodatkowo współdziałają z innymi urzędami administracji samorządowej oraz Strażami Miejskimi w Polsce udzielając pomocy m.in.: w ustalaniu miejsc pobytu osób bezdomnych oraz sprawców wykroczeń a także w uzupełnianiu dokumentacji wykroczeniowej i sądowej.
Kontakt telefoniczny z Kierownikiem Referatu Administracyjno-Porządkowego pod numerem 48 36-20-435

Profilaktyka Szkolna

Funkcjonariusze Straży Miejskiej posiadający wykształcenie pedagogiczne prowadzą w szkołach i przedszkolach prelekcji z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas wspólnych spotkań z uczniami szkół prezentują prawidłowe zachowania w zakresie ruchu drogowego wykorzystując do tego miasteczko ruchu drogowego. Funkcjonariusze prowadzą również zajęcia z zakresu ochrony środowiska oraz bezpiecznych ferii i wakacji.

Działania bieżące

Dyżurny Straży Miejskiej 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców po czym kieruje w odpowiednie miejsce patrol Straży Miejskiej w celu wyeliminowania wykroczenia. Strażnicy zgodnie z przypisanym referatem każdego dnia prowadzą czynności służbowe w zakresie posiadanych kompetencji.

Statystyki za rok 2021

2079

Ekopatrol - zwierzęta w mieście

661

Kontrola jakości powietrza

3506

ruch drogowy i kontrola parkowania

1091

Zakłócanie ładu i porządku publicznego

2464

ochrona środowiska i gospodarka odpadami

1838

Zagrożenie zdrowia i życia

2313

monitoring miejski

1117

Spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym

Prowadzone akcje

Zgłoś dzikie wysypisko

SMS interwencyjny

Czysty Radom

Ekopatrol