ŚMIECI NA ULICY MIESZKA I.  MANDAT 500 ZŁ I NAKAZ POSPRZĄTANIA.
Maj 18
W dniu 12.05.2020 roku do dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu wpłynęło zgłoszenie dotyczące dużej ilości śmieci leżących nieopodal drogi technicznej wzdłuż ulicy Mieszka I w Radomiu.Dyżurny niezwłocznie zadysponował na miejsce…
POŻAR SKŁADOWISKA ODPADÓW. BADALIŚMY DRONEM JAKOŚĆ POWIETRZA.
Maj 17
W dniu 17.05.2020 roku dyżurny Straży Miejskiej w Radomiu otrzymał ze stanowiska dowodzenia Straży Pożarnej informację, że płonie wysypisko śmieci na radomskim Wincentowie. Dowódca akcji gaśniczej poprosił strażników o pomoc…
URATOWANY MĘŻCZYZNA W DOMU PRZY ULICY DĄBROWSKIEGO.
Maj 14
W dniu 14.05.2020 roku o godz. 12:25 strażnicy podejmowali interwencję dotyczącą nieprawidłowego parkowania na ulicy Dąbrowskiego w Radomiu. W trakcie prowadzenia czynności służbowych z jednego z domów wybiegł do patrolu…

profilaktyka szkolna

zwierzęta w mieście

"Mistrzowie" parkowania

Zadania Straży Miejskiej w Radomiu

Ekopatrol

to wyspecjalizowana jednostka funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zajmująca się odławianiem zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności zwierząt agresywnych. Straż Miejska przejęła od schroniska zadanie wyłapywania bezdomnej zwierzyny z ternu miasta Radomia. Ponad to funkcjonariusze zajmują się interwencjami dotyczącymi zwierząt egzotycznych oraz dzikich napływających z terenów leśnych. Patrol wyposażony w odpowiedni sprzęt pracuje całą dobę 7 dni w tygodniu.

Ład i porządek publiczny

Każdego dnia funkcjonariusze Straży Miejskiej dbają o ład i porządek publiczny, kontrolując szkoły, parki i miejsca narażone na wykroczenia. Funkcjonariusze prowadzą różne akcje w tym akcja blokers oraz współpracują na co dzień ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz zarządcami nieruchomości w celu lepszego poznania miejsc, gdzie może dochodzić do zakłócania ładu i porządku publicznego.

Ruch drogowy

Referat Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, każdego dnia kontroluje prawidłowość parkowania pojazdów w centrum miasta oraz na osiedlach. Funkcjonariusze sprawdzają również miejsca wskazane przez mieszkańców jako te, które narażone są na wykroczenia drogowe. Patrole piesze jak i zmotoryzowane dyslokowane są również w okolice szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.

Ochrona Środowiska

Funkcjonariusze tego referatu zajmują się ochroną środowiska, na co dzień kontrolują spalanie odpadów w piecach, kontrolują nieruchomości pod kątem porządków oraz sprawdzają czy przedsiębiorcy posiadają odpowiednie umowy na wywóz nieczystości stałych. Głównym zadaniem funkcjonariuszy jest kontrola przestrzegania Uchwały dotyczącej utrzymania czystości i porządków w gminie.

Profilaktyka Szkolna

Funkcjonariusze Straży Miejskiej posiadający wykształcenie pedagogiczne prowadzą w szkołach i przedszkolach prelekcji z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas wspólnych spotkań z uczniami szkół prezentują prawidłowe zachowania w zakresie ruchu drogowego wykorzystując do tego miasteczko ruchu drogowego. Funkcjonariusze prowadzą również zajęcia z zakresu ochrony środowiska oraz bezpiecznych ferii i wakacji.

Działania bieżące

Dyżurny Straży Miejskiej 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców po czym kieruje w odpowiednie miejsce patrol Straży Miejskiej w celu wyeliminowania wykroczenia. Strażnicy zgodnie z przypisanym referatem każdego dnia prowadzą czynności służbowe w zakresie posiadanych kompetencji.

Statystyki za rok 2019

1986

zwierzęta w mieście

3628

ruch drogowy

2937

ochrony środowiska i gospodarki odpadami

3524

monitoring

Prowadzone akcje

Czysty Radom
SMS
Eko
Dzikie Wysypisko