STRAŻNICY UJĘLI DWÓCH MĘŻCZYZN, KTÓRZY WŁAMALI SIE DO KLUBU PRZY ULICY MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ.
Lis 12
W dniu 11.11.2018 roku o godzinie 3:30 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Marii Curie - Skłodowskiej zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że pomiędzy samochodami zaparkowanymi na ulicy porusza…
NIETRZEŹWI MĘŻCZYŹNI ZAKŁÓCALI PORZĄDEK I UTRUDNIALI STRAŻNIKOM PROWADZENIE INTERWENCJI NA ULICY KUSOCIŃSKIEGO. ZOSTALI UJĘCI I DOPROWADZENI DO I KOMISARIATU POLICJI.
Lis 11
W dniu 11.11.2018 roku o godzinie 00:05 strażnicy pełniący służbę w patrolu zmotoryzowanym w rejonie ulicy Kusocińskiego zauważyli na wysokości bloku numer 24 grupę mężczyzn, którzy głośno zachowywali się oraz…
PAŹDZIERNIK 2018 - PODSUMOWANIE
Lis 05
W miesiącu październiku 2018 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła 1775 interwencji: - 907 interwencji mieszkańców naszego miasta; - 381 interwencji pracowników monitoringu miejskiego; - 381 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży…

profilaktyka szkolna

zwierzęta w mieście

parkowanie

Zadania Straży Miejskiej w Radomiu

Ekopatrol

to wyspecjalizowana jednostka funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zajmująca się odławianiem zwierząt bezdomnych, w pierwszej kolejności zwierząt agresywnych. Straż Miejska przejęła od schroniska zadanie wyłapywania bezdomnej zwierzyny z ternu miasta Radomia. Ponad to funkcjonariusze odławiają zwierzynę egzotyczną oraz dziką napływająca z terenów leśnych. Patrol wyposażony w odpowiedni sprzęt pracuje całą dobę 7 dni w tygodniu.

Ład i porządek publiczny

Każdego dnia funkcjonariusze Straży Miejskiej dbają o ład i porządek publiczny, kontrolując szkoły, parki i miejsca narażone na wykroczenia. Funkcjonariusze prowadzą różne akcje w tym akcja blokers oraz współpracują na co dzień ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz zarządcami nieruchomości w celu lepszego poznania miejsc, gdzie może dochodzić do zakłócania ładu i porządku publicznego.

Ruch drogowy

Referat Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, każdego dnia kontroluje prawidłowość parkowania pojazdów w centrum miasta oraz na osiedlach. Funkcjonariusze sprawdzają również miejsca wskazane przez mieszkańców jako te, które narażone są na wykroczenia drogowe. Patrole piesze jak i zmotoryzowane dyslokowane są również w okolice szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.

Ochrona Środowiska

Funkcjonariusze tego referatu zajmują się ochroną środowiska, na co dzień kontrolują spalanie odpadów w piecach, kontrolują nieruchomości pod kątem porządków oraz sprawdzają czy przedsiębiorcy posiadają odpowiednie umowy na wywóz nieczystości stałych. Głównym zadaniem funkcjonariuszy jest kontrola przestrzegania Uchwały dot. utrzymania czystości i porządków w gminie.

Profilaktyka Szkolna

Funkcjonariusze Straży Miejskiej posiadający wykształcenie pedagogiczne prowadzą w szkołach i przedszkolach prelekcji z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas wspólnych spotkań z uczniami szkół prezentują prawidłowe zachowania w zakresie ruchu drogowego wykorzystując do tego miasteczko ruchu drogowego. Funkcjonariusze prowadzą również zajęcia z zakresu ochrony środowiska oraz bezpiecznych ferii i wakacji.

Działania bieżące

Dyżurny Straży Miejskiej 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców po czym kieruje w odpowiednie miejsce patrol Straży Miejskiej w celu wyeliminowania wykroczenia. Strażnicy zgodnie z przypisanym referatem każdego dnia prowadzą czynności służbowe w zakresie posiadanych kompetencji.

Statystyki za rok 2017

814

zwierzęta w mieście

3103

ruch drogowy

884

nieporządki

1835

monitoring

Prowadzone akcje

Czysty Radom
SMS
Eko
Dzikie Wysypisko